EU FONDOVI

Financira Europska Unija

Naziv projekta:
„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u IKS Fensteru d.o.o."

Opis projekta:
Mjerama energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za koristeće obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu i mjerama energetske obnove grada povezanih s proizvodnim pogonom, postiže se povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline za 101.740 kWh/god. i ušteda isporučene energije projektnoj cjelini za 259.871 kWh/god. Time se količina isporučene energije u projektnoj cjelini smanjuje za 72,74%. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta su ušteda isporučene energije i povećanje količine obnovljive energije u konačnoj potrošnji projektne cjeline.

Ukupna vrijednost projekta:
5.763.442,54 kuna

EU sufinanciranje projekta:
3.396.263,32 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
18.08.2020. – 31.12.2022.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ante Pavić

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se
smatrati odgovornima za njih.