ZAŠTITA PODATAKA

Izjava o zaštiti podataka

za voditelja obrade IKS Fenster d.o.o.,iz Sesveta, Jelkovečka 15, OIB: 88276202736 (dalje u tekstu: voditelj obrade)

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za IKS Fenster d.o.o. primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem naših proizvoda i usluga povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava u vezi sa istim prikupljanjem i obradom.

a) Za obradu podataka odgovoran je:

IKS Fenster d.o.o.,iz Sesveta, Jelkovečka 15, OIB: 88276202736
Tel: (+385) 1 2022 440
Fax: (+385) 1 2022 460

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:
Adresa e- pošte za kontakt: osobnipodaci@iks-fenster.hr

b) Ako se u svom poslovanju koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, i dalje smo odgovorni za zaštitu istih.

2. Vrste osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

a) vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju te o vašem bonitetu

b) ostale osobne podatke koje su nam nužne za izvršenje ugovora ili ispunjenje zakonom utvrđene obaveze, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja

3. Razdoblje čuvanja

a) Vaše temeljne osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo vaše podatke:

• u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja

• ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima

b) Vaši ostali osobni podaci načelno se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

4. Načini i svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađuju se na temelju našeg legitimnog interesa i vaših privola u sljedeće svrhe:

a) ispunjenja ugovora i zakonom određene obveze

b) otkrivanje zlouporaba

c) provjera boniteta i naplata potraživanja

Obrada podataka iz ove Izjave nužna je za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora. Ako nam ne dostavite iste podatke, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

5. Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke iz članka 2. ove Izjave (na temelju našeg legitimnog interesa i vaših privola u skladu s ovom Izjavom) možemo proslijediti društvima koja su nužna za ispunjenje zaključenog ugovora i ugovorne obveze. Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom.

6. Upravljanje privolama

a) Privolu za kontaktiranje koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka. Promjenu privole možete izvršiti na način utvrđen člankom 7. ove Izjave, putem pošte za kontakt: osobnipodaci@iks-fenster.hr, slanjem preporučenog pisma ili dolaskom na prodajno mjesto.

b) Jednom povučenu privolu možete ponovo dati.

d) Privolu koju ste nam dali ili opoziv privole uvijek vrijede za sve proizvode i usluge koje ste ugovorili.

7. Prava ispitanika

a) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

c) Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka

• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima

• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili

• ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

d) Pravo na prigovor:

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

e) Pravo na žalbu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

f) Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

h) Potvrda identiteta:

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

i) Zlouporaba prava:

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

IKS Fenster d.o.o